7 ขั้นตอนทักษะกีฬา การวางแผนระยะยาวสำหรับหลักการฝึกกีฬาและพัฒนานักกีฬา

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา ที่ผู้เริ่มเล่นกีฬาควรจะรู้และทำความเข้าใจ

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา ซึ่งเป็นแบบฝึก ที่ศึกษาด้วยตนเอง หลักและวิธีการฝึก การวางแผนการฝึกซ้อม การฝึกทักษะ การเคลื่อนไหวเท้า การฝึกทักษะกีฬา

วันนี้ใครอยาก ออกกำลังกาย กันบ้างยกมือขึ้น การออกกำลังกาย คือการเล่นกีฬาอย่างหนึ่ง แต่สำหรับบางคน ที่ไม่เคยเล่นกีฬา ต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อย ว่าความสามารถ ของนักกีฬา ทั้งในขณะฝึกซ้อม และการแข่งขัน นั้นประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 อย่างนั้นก็คือ ทักษะกีฬา ซึ่งหมายรวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ด้านกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ 

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา หลักและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง 

1. หลักสูตรสำหรับ ผู้เริ่มต้นใหม่ ในการพัฒนาทักษะ ทางด้านการกีฬา ในการเสริมความ แข็งแกร่งของร่างกาย ต้องคำนึงถึง หลักการเพิ่มน้ำหนัก (Overload Principle) คือจะต้องใช้การ ออกแรงที่หนัก อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการออกแรง สูงสุดและค่อย ๆ เพิ่มความหนักขึ้น ในแต่ละสัปดาห์ ตามความจำเป็นของ แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หรือกีฬาแต่ละประเภท

2. เราจะต้องไป ทีละขั้นตอน ห้ามทำข้ามขั้นตอน หรือลัดขั้นตอน เป็นเด็ดขาดนะ เราควรฝึกวันละ 3-4 ชุด (Set) ชุดละ 3-7 ครั้ง (Repetition) โดยชุดแรกนั้น ต้องมีความหนักประมาณ ร้อยละ 75 ชุดที่สองร้อยละ 85 ชุดที่สามร้อยละ 90 และร้อยละ 100 ในชุดที่สี่

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา

3.ในการเริ่มต้น การเสริมทักษะ ทางด้านกีฬานั้น เราควรเริ่มจาก การทำวนไปซ้ำ ๆ (Repetition) หลาย ๆ รอบในแต่ละชุด เพื่อให้กล้ามเนื้อ และสมองของเรา เริ่มจดจำสิ่งที่ฝึก แต่ควรทำให้พอเหมาะสม กับชนิดของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพ ของนักกีฬาแต่ละคน

ในกีฬาแต่ละประเภท หรือแต่ละชนิด การฝึกซ้อมนั้น ต้องคำนึงถึง ความจำเป็นของ แต่ละส่วนของร่างกาย โดยต้องคำนึงไว้เสมอว่า กล้ามเนื้อกลุ่มที่มี เส้นใยแดงจำนวนมาก นั้นเป็นกล้ามเนื้อ ที่ควบคุมการทรงตัว ทักษะการยืนวอลเลย์บอล เช่นกล้ามเนื้อลำตัว และกล้ามเนื้อต้นขา เหมาะที่จะฝึก เพื่อเน้นความอดทน มากกว่าจะเน้น ด้านความแข็งแรง

การฝึกซ้อมในส่วนนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึก แบบเพิ่มแรงต้านทาน ขึ้นทีละน้อย แต่ทำอย่างช้า ๆ และทำซ้ำ ๆ วนไปเรื่อย ๆให้มากครั้งเข้าไว้ ในส่วนกล้ามเนื้อ กลุ่มที่มีเส้นใยขาว อยู่จำนวนมาก เป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิด การเคลื่อนไหวแขนและขา เหมาะที่จะฝึก เน้นความแข็งแรง มากกว่าความอดทน จึงต้องใช้แรงต้านมากแต่ทำซ้ำ ๆ

เมื่อผ่านในช่วงเริ่มต้นได้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและสนุกขึ้น

4.การฝึกซ้อมนั้น หลายคนนั้นอาจ จะยังสงสัยอยู่ว่า เราต้องฝึกไป จนถึงจุดไหน ถึงจะเรียกว่าพอ เราต้องฝึกจนถึง จุดที่กล้ามเนื้อ นั้นเริ่มรู้สึกใกล้ล้า (Pre-Fatique Point) เพื่อให้กล้ามเนื้อนั้น ปรับตัวในการเพิ่มความแข็งแรง ในส่วนที่เรานั้น ต้องการให้เป็น

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา

5. ในการเพิ่มทักษะทางด้านร่างกาย นั้นมีการฝึกอยู่ 2 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ ไอโซเมตริก (Isometric Exercise) ที่เน้นการออกกำลังกาย โดยใช้การเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การฝึกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทั้งคู่จะให้ผล ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก นั้นก็คือการฝึกแบบ ไอโซทอนิก (Isotonic Exercise) เป็นการออกกำลังกาย ต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยให้กล้ามเนื้อ มีการหดตัว หรือคลายตัวด้วย การเคลื่อนไหว ข้อต่อหรือแขนขา ด้วยการยกวางสิ่งของเป็น ทักษะการอันเดอร์วอลเลย์บอล

6. การเคลื่อนไหว ข้อต่อหรือแขนขา ด้วยการยกวางสิ่งของ แบบการฝึกแบบ ไอโซทอนิก (Isotonic Exercise) จะต้องทำให้สุด การเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Full Range of Motion of the Joint) สำหรับการฝึกแบบ ไอโซเมตริก ในครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 5 วินาที

7. การฝึกในช่วง 3 เดือนแรกควรฝึก 1-2 วันต่อสัปดาห์ แล้วค่อยเพิ่มเป็น 2-3 วันต่อสัปดาห์ ใน
อีก 3 เดือนต่อมา หลังจากนั้นควรฝึก 3-4 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ให้สังเกต ความเปลี่ยนแปลง ของตัวเราเองว่า มีความก้าวหน้าดีขึ้นหรือเปล่า เหมาะสมแล้วหรือยัง แล้วทำการปรับให้เข้ากับตัวเอง

7 ขั้นตอนทักษะกีฬา

ทำความเข้าใจและปรับทัศนคติที่ดีในการเสริมทักษะทางด้านกีฬาเป็นอย่างไร ?

สำหรับผู้ที่ เริ่มเล่นกีฬา เราต้องมาทำความเข้าใจว่า Sport Techniques, Skills and Strategies Fitness หรือว่าทักษะทางด้านกีฬา ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการงัดเอาความสามารถ ของนักกีฬาออกมา นักกีฬาที่มีระดับ ทักษะดีนั้น จะแสดงความสามารถ ออกมาได้ดี 

แต่มันก็ไม่ใช่ เรื่องที่คนโดยทั่วไป จะทำได้โดยง่าย แต่มันก็ไม่ใช่เรื่อง ที่ยากจนเกินไป การที่นักกีฬา จะแสดงความสามารถ ทางทักษะได้นั้น ต้องอาศัยสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย อาทิความแข็งแรง ความอดทน พลังหรือกำลังความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้นว่า ทักษะพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล มีอะไรบ้าง

นอกจากคุณจะจำเป็นต้องมี สภาพร่างกายที่ดีแล้ว และสมรรถภาพทางจิต อาทิ การรู้จักควบคุม ความรู้สึกตื่นเต้น และความวิตกกังวล การสร้างสมาธิ การสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรง กระตุ้นทางด้าน กำลังใจต่าง ๆ และ วิธีการเล่นวอลเลย์บอล

ทำอย่างไรเราถึง จะมีทักษะที่ดี ในการเล่นกีฬา ทำได้จากการเรียนรู้ ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล pdf และการฝึกซ้อม ทักษะกีฬา การฝึก (Training) และการเสริมสร้าง (Conditioning) สมรรถภาพของนักกีฬาจึงมี ความสำคัญและจำ เป็นอย่างยิ่ง จะหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยไม่ได้ และไม่มีวิธีการอื่นใด ที่จะมาทดแทน มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

โปรดติดตาม อุปกรณ์กีฬา และ เทคนิคกีฬาต่าง ๆ ได้ที่นี่ที่เดียว @UFA-X10